ПРЕВЪРНИ МЕЧТАНИТЕ
ПОДАРЪЦИ В РЕАЛНОСТ
За да участваш, регистрирай кода от касова бележка
с минимална стойност 5,99 лв.
За да участваш, регистрирай кода от
касова бележка с минимална стойност
5,99 лв.
и може да спечелиш:
100X
Одеала
100X
Чаши
фредо
1X
Почивка за двама за 5
нощувки в Winslow Infinity
and Spa, гр. Банско
50X
Подгряващи
чаши
50X
Календара
1X - Почивка за двама за 5
нощувки в Winslow Infinity and
Spa, гр. Банско
100X - Одеала
100X - Чаши фредо
50X - Подгряващи чаши
50X - Календара